• head_banner_01

उत्पादने

खाण उभारणीसाठी कॉम्पॅक्टेड स्टील वायर दोरी

संक्षिप्त वर्णन:

1. ओरखडा करण्यासाठी मजबूत.

2. वियोग सहजासहजी होत नाही.

3. क्षरणासाठी अधिक मजबूत- वायर्स एकमेकांच्या जवळच्या संपर्कात असलेल्या दरम्यान बाहेरून गंज लहान असते.

4. ब्रेकिंग लोड वजनापेक्षा मोठे आहे.

5. सुलभ हाताळणी आणि ड्रमसिबूचे आयुष्य वाढवणे.


उत्पादन तपशील

उत्पादन टॅग

उत्पादन वर्णन

दोरीच्या बाहेरील स्ट्रँड क्रिमिंग चाकांमधून जात असताना, स्ट्रँड अधिक जाड होतो - धातूचे क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र वाढते, स्ट्रँडचा फॉर्म गुळगुळीत आणि गोलाकार होतो, म्हणून खालील फायदे प्राप्त होतात:

* तारांचा वाढलेला पोशाख प्रतिरोध

* कमी झालेले ब्लॉक ग्रूव्ह परिधान

* उच्च तन्य शक्ती

*उच्च बाजूकडील कॉम्प्रेशन ताकद

दोरीच्या आतील ऑर्गेनिक फिलर्स अतिरिक्त स्नेहन स्त्रोत म्हणून काम करतात जे कोरला गंजण्यापासून संरक्षित करण्यास आणि दोरीच्या कोर आणि बाह्य स्ट्रँडमधील घर्षण कमी करण्यास सक्षम करतात.

मेटल कोर आणि बाहेरील स्ट्रँडमधील पॉलिमर सामग्री कोरचे गंजण्यापासून संरक्षण करते आणि कोरवर स्ट्रँडच्या घर्षणामुळे वायरची पोकळी कमी करते.

हे फायदे दोरीचे ऑपरेशनल आयुष्य वाढवतात आणि ऑपरेटिंग खर्चात लक्षणीय घट करतात.

अर्ज

लिफ्ट, क्रेन, माइन केबलवे

५५ (२)
५५ (१)
५५ (१)

पृष्ठभाग संपर्क दोरीचा फायदा

1. ओरखडा करण्यासाठी मजबूत.

2. वियोग सहजासहजी होत नाही.

3. क्षरणासाठी अधिक मजबूत- वायर्स एकमेकांच्या जवळच्या संपर्कात असलेल्या दरम्यान बाहेरून गंज लहान असते.

4. ब्रेकिंग लोड वजनापेक्षा मोठे आहे.

5. सुलभ हाताळणी आणि ड्रमसिबूचे आयुष्य वाढवणे.

बांधकाम

35W×K7, 4×K36WS-FC, 6×K7-FC, 6×K19S&6×K36WS

बांधकाम

3

नाममात्र व्यास

अंदाजे वजन

च्या रोप ग्रेडशी संबंधित किमान ब्रेकिंग लोड

फायबर कोर

स्टील कोर

१५७०

१७७०

1960

2160

FC

SC

FC

SC

FC

SC

FC

SC

FC

SC

MM

KG/100M

KN

KN

KN

KN

KN

KN

KN

KN

KN

10

४२.५

४६.५

५८.६

६५.२

66

७३.५

७३.१

८१.३

80.6

८९.६

12

६१.२

67

८४.३

९३.८

९५.१

106

105

117

116

129

14

८३.३

९१.१

115

128

129

144

143

१५९

१५८

१७६

16

109

119

150

१६७

169

188

१८७

208

206

230

18

138

१५१

१९०

211

214

238

237

२६४

२६१

290

20

170

१८६

234

२६१

२६४

294

292

३२५

322

359

22

206

225

283

३१५

320

356

354

३९४

३९०

४३४

24

२४५

२६८

३३७

३७५

३८०

४२३

४२१

४६९

४६४

५१६

26

२८७

३१४

३९६

४४०

४४६

४९७

४९४

५५०

५४५

६०६

28

३३३

३६५

४५९

५११

५१८

५७६

५७३

६३८

६३२

703

30

३८२

४१९

५२७

५८६

५९४

६६१

६५८

७३२

७२५

807

32

४३५

४७६

600

६६७

६७६

752

७४९

८३३

८२५

918

34

४९१

५३८

६७७

753

७६३

८४९

८४५

९४०

931

१०४०

36

५५१

६०३

759

८४४

८५६

९५२

९४७

1050

१०४०

1160

38

६१४

६७१

८४६

९४१

९५३

1060

1060

1170

1160

१२९०

40

६८०

७४४

९३७

१०४०

1060

1180

1170

१३००

१२९०

1430

42

७५०

820

1030

1150

1160

१३००

१२९०

1430

1420

१५८०

44

८२३

९००

1130

१२६०

१२८०

1420

1420

१५७०

१५६०

१७४०

46

८९९

९८४

१२४०

1380

1400

१५५०

१५५०

१७२०

१७००

१९००

48

९७९

1070

1350

१५००

१५२०

१६९०

१६८०

१८७०

१८३०

2070

50

1060

1160

1460

१६३०

१६५०

१८४०

१८३०

2030

2010

2240

52

1150

१२६०

१५८०

१७६०

१७९०

1990

1980

2200

2180

2420

बांधकाम

4

नाममात्र व्यास

अंदाजे वजन

Mini.Breaking Load Corresponding to Rope Grade of

१५७०

१७७०

1960

MM

KG/100M

KN

KN

KN

10

41

५८.९

६६.४

७३.५

12

59

८४.८

९५.६

106

14

८०.४

115

130

144

16

105

१५१

170

188

18

133

१९१

215

238

20

164

236

२६६

294

22

१९८

२८५

321

356

24

236

३३९

३८२

४२३

26

२७७

३९८

४४९

४९७

28

321

४६२

५२०

५७६

30

३६९

५३०

५९७

-

32

४२०

६०३

६८०

-

34

४७४

६८१

७६७

-

36

५३१

७६३

860

-

38

५९२

८५०

९५८

-

40

६५६

942

1060

-

बांधकाम

५

नाममात्र व्यास

अंदाजे वजन

Mini.Breaking Load Corresponding to Rope Grade of

१५७०

१७७०

1960

2160

MM

KG/100M

KN

KN

KN

KN

22

218

312

351

३८९

४२९

24

२५९

३७१

४१८

४६३

५१०

26

304

४३५

४९१

५४३

599

28

353

५०५

५६९

६३०

६९४

30

405

५७९

६५३

७२३

७९७

32

४६१

६५९

७४३

८२३

907

34

५२०

७४४

८३९

९२९

1020

36

५८३

८३४

९४१

१०४०

1150

38

६५०

930

1050

1160

-

40

७२०

1030

1160

१२९०

-

42

७९४

1140

१२८०

1420

-

44

८७१

१२५०

1400

१५६०

-

46

९५२

1360

१५४०

१७००

-

48

१०४०

1480

१६७०

१८५०

-

बांधकाम

6

नाममात्र व्यास

अंदाजे वजन

Mini.Breaking Load Corresponding to Rope Grade of

१५७०

१७७०

1960

2160

MM

KG/100M

KN

KN

KN

KN

12

७३.४

९३.८

106

117

129

14

100

128

144

१५९

१७६

16

131

१६७

188

208

230

18

१६५

211

238

२६४

290

20

204

२६१

294

३२५

359

22

२४७

३१५

356

३९४

४३४

24

294

३७५

४२३

४६९

५१६

26

३४५

४४०

४९७

५५०

६०६

28

400

५११

५७६

६३८

703

30

४५९

५८६

६६१

७३२

807

32

५२२

६६७

752

८३३

918

34

५९०

753

८४९

९४०

१०४०

36

६६१

८४४

९५२

1050

1160

38

७३६

९४१

1060

1170

१२९०

40

816

१०४०

1180

१३००

1430

42

९००

1150

१३००

1430

१५८०

44

९८७

१२६०

1420

१५७०

१७४०

46

1080

1380

१५५०

१७२०

१९००

48

1180

१५००

१६९०

१८७०

2070

50

१२८०

१६३०

१८४०

2030

2240

52

1380

१७६०

1990

2200

-

54

1490

१९००

2140

२३७०

-

56

१६००

2040

2300

-

-

58

१७२०

2190

२४७०

-

-

60

१८४०

2350

2640

-

-


  • मागील:
  • पुढे:

  • तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा